одабери језик: 

Надлежност суда

 

Надлежност судова у Р. Србији регулисана је Законом о уређењу судова ( Сл. Гласник РС Бр. 116/2008, 104/2009).


Прекршајни суд се оснива за територију Града, односно једне или више општина.


Прекршајни суд је надлежан за поступање у првом степену и у поступцима по захтевима за судско одлучивање.

 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.