odaberi jezik: 

Radno vreme suda

 

Radno vreme je određeno od strane predsednika Vrhovnog kasacionog suda Srbije od 07,30 do 15,30 časova.

 

Radno vreme u sedištu Suda u Pančevu, ul. Stevana Šupljikca bb, je svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

 

Radno vreme Pisarnice u sedištu Suda u Pančevu, ul. Stevana Šupljikca bb, je svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

 

Radno vreme u odeljenjima Suda je svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

 

U dane i vreme kada sud ne radi u pripravnosti su sudije i sudsko osoblje za sprovođenje radnji koje se po odredbama Zakona o prekršajima smatraju hitnim, prema posebnom rasporedu koji blagovremeno odredi Predsednik suda, dežurstvo se obavlja 24 časa dnevno.

 
© 2023 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.