одабери језик: 

Судско особље

Судско особље чине судијски помоћници, судијски приправници и државни службеници и намештеници, запослени на административним, техничким рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Број судског особља одређује Председник Суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду, у складу са кадровским планом.

Мерила за одређивање броја судског особља утврђује Министар надлежан за послове правосуђа.

Судско особље Прекршајног суда у Панчеву чине:

 

Судско особље

 • Секретар суда је ИВАНА ПЕТКОВИЋ ТОПАЛОВИЋ
 • Судијски помоћници у звању самосталног саветника: ЉИЉАНА ГАЈИЋ и ГОРДАНА НИКОЛИЋ
 • Управитељ судске писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.
 • Шеф финансијске службе је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА.
 • Административно технички секретар Суда је АВРАМОВИЋ ВАЛЕНТИНА.

 

 • СНЕЖАНА ПРАЖИЋ
 • БИЉАНА ТОПАЛОВИЋ
 • ЗОРИЦА ТУФЕГЏИЋ
 • ВЕСНА БРЗОВАН
 • САЊА ЛЕПЕДАТ
 • СТАНИСАВЉЕВИЋ ГОРДАНА
 • ИВАНОВИЋ ОЛИВЕРА
 • ЗВЕЗДАНА ЈОВАНОВИЋ
 • РАДА ЋИРКОВИЋ
 • БОЈАНА ГОЈКОВИЋ
 • ЖЕЉКО МИТРОВИЋ
 • НАТАША ИЛИЋ
 • ЈЕЛЕНА ПАНДУРОВ
 • НЕДЕЉОВ ОЛГИЦА
 • МИЛИЈАНА ВУЧЕТИЋ
 • МАРИНЕЛА СТОЈМЕНОВИЋ
 • МАРКО ВРБА
 • ФИЛИП КАРИН
 • НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
 • ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ
 • МАЈА ЂАН
 • СРБУ АНА
 • ДРАГАНА КРСТИЋ
 • ДРАГОМИРОВИЋ ИВАНКА
 • ЗБИЉИЋ ДРАГАНА
 • КОВАЧЕВИЋ НАТАША

Записничари

за поступање у седишту Суда:

 • ТАМАРА МАРИЛОВИЋ (10)
 • ЈЕЛЕНА ПЛЕЈИЋ (12)
 • САНДРА СИМУНОВСКИ (13)
 • БИЉАНА ГАГИЋ (16)
 • ВЕСНА ИЛИЈЕВ (18)
 • БРАНИСЛАВА СТОЈАНОВИЋ (25)
 • СНЕЖАНА КОРОЛИЈА (26)
 • ЈАДРАНКА ЈОВИЧИЋ (27)
 • БИЉАНА СТЕФАНОВИЋ
 • ВЕСНА ПЕТРОВИЋ

за поступање у одељењу Суда у Алибунару:

 • АНА МИЛОШЕВИЋ (11)

за поступање у одељењу Суда у Ковачици:

 • ЛИДИЈА ТЕКИЈАШКИ (22)

за поступање у одељењу Суда у Ковину:

 • АНИТА СТАНКОВИЋ (24)
 • ДОРИНА ШАРАЦ (20)

за поступање у одељењу Суда у Опову:

 • ДРАГАНА ЈОЦИЋ (25)
 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.