odaberi jezik: 

Informator o raduInformator o radu Prekršajnog suda predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnostima, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Prekršajnog suda u Pančevu, kao i podatke od zančaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja u skaldu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.Za tačnost i potpunost podataka u informatoru pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je  Predsednik suda u Pančevu, sudija Draško Petrović.Informator će redovno biti ažuriran unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža.

 

 

Информатор о раду 2022

 

Infromator o radu 2019 moežete preuzeti ovde

Infromator o radu 2020 moežete preuzeti ovde

Infromator o radu 2019-2 moežete preuzeti ovde

 

Godišnji raspored poslova za 2020. годину
Godisnji raspored poslova 2019. годину

 

Godisnji raspored poslova 2019-izmena. годину
Dopuna godišnjeg rasporeda годину

 

 
© 2023 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.