odaberi jezik: 

Informator o raduInformator o radu Prekršajnog suda predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnostima, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Prekršajnog suda u Pančevu, kao i podatke od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.Za tačnost i potpunost podataka u informatoru pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je Predsednik suda u Pančevu , sudija DRAŠKO PETROVIĆ.Informator će redovno biti ažuriran unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža.

 

 

 

Informator 2024 - Izmena 28.02.2024.
PROGRAM REŠAVANJA STARIH PREDMETA 2024
Informator 2024
Godišnji raspored poslova 2024 - Izmena 16.04.2024.
Godišnji raspored poslova 2024

 

Informator o radu 2023 - IZMENA 13.11.2023.
Informator o radu 2023
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI
Dopuna pravilnik o sistematizaciji
Godišnji raspored poslova 2023

 

Informator o radu 2022
Godišnji raspored poslova 2022

 

Godišnji raspored poslova za 2021. godinu-IZMENA 22.03.2021
Godišnji raspored poslova za 2021. godinu-IZMENA 29.12.2020

Годишњи распоред послова за 2021. годину
Pravilnik o sistematizaciji 2021. godinu
Informator o radu 2021-IZMENA
Informator o radu 2021

 

Informator o radu 2019
Informator o radu 2020
Informator o radu 2019 2

 

Godišnji raspored poslova za 2020.
Godišnji raspored poslova za 2019.

 

Izmena godišnjeg rasporeda poslova za 2019.
Dopuna godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu

 

 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.