odaberi jezik: 

Sudska uprava

 

Rad sudske uprave uređuje se sudskim poslovnikom.Sudsku upravu čine poslovi koji služe vršenju sudske vlasti pre svega uređivanje unutrašnjeg poslovanja u Sudu, vođеnje statistika i vođenje izveštaja, finansijsko i materijalno poslovanje Suda.


Poslovima Sudske uprave rukovodi  predsednik Suda DRAŠKO PETROVIĆ, a nju čine:

Sekretar Suda - IVANA PETKOVIĆ TOPALOVIĆ

Po ovlašćenju  Predsednika suda obavlja poslove upravitelja pisarnice -  STOJMENOVIĆ VERA.

Administrativno tehnički sekretar suda - VALENTINA AVRAMOVIĆ. 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.