одабери језик: 

Судска управа

 

Рад судске управе уређује се судским пословником.

 Судску управу чине послови који служе вршењу судске власти пре свега уређивање унутрашњег пословања у Суду, вођење статистика и вођење извештаја, финансијско и материјално пословање Суда.Пословима Судске управе руководи  председник Суда ДРАШКО ПЕТРОВИЋ, а њу чине:

Секретар Суда - ИВАНА ПЕТКОВИЋ ТОПАЛОВИЋ

По овлашћењу  Председника суда обавља послове управитеља писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.

Административно технички секретар суда - ВАЛЕНТИНА АВРАМОВИЋ. 


 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.