odaberi jezik: 

Sredstva za rad

 

 

Sredstva za rad Prekršajnog suda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, i njima se omogućava nezavisnost sudske vlasti i uredan rad Suda.

 

Nadzor nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova sprovode Visoki savet sudstva, Ministarstvo nadležno za pravosuđe i Ministarstvo nadležno za finansije.

 

Podaci o sredstvima rada, invetaru i opremi sadržani su u knjigovodstvenoj evidenciji i popisnim listovima.

 

 

 

 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.