одабери језик: 

Средства за рад

 

 

Средства за рад Прекршајног суда обезбеђују се у буџету Републике Србије, и њима се омогућава независност судске власти и уредан рад Суда.

 

Надзор над трошењем буџетсих средстава опредељених за рад судова спроводе Високи савет судства, Министарство надлежно за правосуђе и Министарство надлежно за финансије.

 

Подаци о средствима рада, инветару и опреми садржани су у књиговодственој евиденцији и пописним листовима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2023 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.