одабери језик: 

Пријем странака и писмена

састанак

Странке и њихове пуномоћнике прима председник Суда судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ, а у њеном одсудству, први заменик  председника Суда судија ГОРДАНА ВУЧЕТИЋ, средом, у времену од 12:00 до 14:00 часова, а у случају спречености или одсутности председника Суда и првог заменика председника Суда, други заменик председника Суда судија РАДОВАН ПЕТРОВИЋ.

 

Сва писмена која се непосредно предају Суду предају се сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова, у седишту Суда Панчево, ул. Стевана Шупљикца бр. 33, приземље, соба бр. 1- Пријем поште.

 

Сва писмена која се непосредно предају у одељењима Суда предају се сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.