одабери језик: 

Писарница


pisarnicaАдминистративни и технички послови у Суду обављају се у судској писарници.

У писарници обавештења се дају на основу података из уписника и списа.

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука, или о вероватном исходу.

Обавештења о стању у списима дају се у границама прописа само лицима овлашћеним да разгледају списе.

Обавештења се дају и писмено, поштом, а кратка и хитна и телефоном, ако је то по природи ствари.

У Прекршајном суду у Панчеву, постоје две писарнице пријемна и извршна.

Управитељ судске  писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.

Писарница врши послове непосредног пријема и расподеле предмета.

Расподела предмета у Суду врши се тако што се новопримљени предмети најпре разврстају по хитности, врсти поступка односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије и бројном реду судије утврђених годишњим распоредом.

Расподела предмета врши се уписивањем у електронски уписник путем рачунара.

Контролу расподеле предмета врши председник Суда судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ.

 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.