одабери језик: 

Организациона структура

Седиште Прекршајног суда у Панчеву, налази се у ул. Стевана Шупљикца 33.

Површина зграде је 980m2, и она је у власништву Прекршајног суда у Панчеву. У седишту Суда налази се судска управа, судска писарница, рачуноводство, архива, судијске канцеларије које служе као суднице и друге пратеће службе.
Број телефона у седишту Суда је 013/215-63-60
e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Одељeња Прекршајног суда су у Алибунару, Ковачици, Ковину и Опову, са ознакама:

 • I Алибунар
 • II Ковачица
 • III Ковин
 • IV Опово

Одељење Прекршајног суда у Алибунару, смештено је у згради Основног суда у Панчеву, Одељење Алибунар,  Ул. Трг Слободе бр. 14, контакт телефон 013/641-265.

Одељење Прекршајног суда у Ковачици, смештено је у згради Основног суда у Панчеву, Одељење Ковачица, Ул.Маршала Тита бр. 52, контакт телефон 013/661-114.

Одељење Прекршајног суда у Ковину , смештено је у згради Основног суда у Смедереву, Одељење Ковин, Ул. Цара Лазара бр. 83, контакт телефон 013/741-303.

Одељење Прекршајног суда у Опову, користи простор око 100 км2, Ул. Рибарска 11, контакт телефон 013/681-208.

Председник суда је судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ.

Годишњим распоредом послова за заменика Председника суда, одређена је судија ГОРДАНА ВУЧЕТИЋ, као први заменик који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Судија РАДОВАН ПЕТРОВИЋ одређен  је као други заменик који замењује председника суда и првог заменика у случају њихове спречености или одсутности.

Судије које замењују председника суда имају право и обавезу да предузимају све послове из делокруга рада председника суда, а посебно да се старају о приоритетном решавању предмета, и у хитним случајевима одлучују о поднетим захтевима за изузеће појединих судија, а не могу обављати само оне послове који им се сагласно чл. 45 ст. 4 Судског пословника, не могу поверити.

Судском праксом руководи судија  ЉИЉАНА СИМОНОВИЋ, који ће се старати о јединственој примени права, разматрати примену закона и других прописа, водити општи регистар правних схватања,која су од значаја за судску праксу, уједначавати правна схватања.

Портпарол суда је судија Сандра Медаковић, контакт телефон 065/90 400 16.

Лице овлашћено да поступа по захтевима за слободан приступ информацијамa  од јавног значаја је секретар Суда Ивана Петковић Топаловић, контакт телефон 062/80 400 59.


У Прекршајном суду ради укупно 14 судија.

У седишту суда распоређено је 10 судија:

 • судија РАДОВАН ПЕТРОВИЋ
 • судија АНДРИЈАНА ЖИВКОВИЋ
 • судија ДРАГАНА ВОЈВОДИЧАН
 • судија ЉИЉАНА СИМОНОВИЋ
 • судија ГОРДАНА ВУЧЕТИЋ
 • судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ
 • судија МАЈА ШОРМАЗ
 • судија АЛЕКСАНДРА ВАСИЋ
 • судија САНДРА МЕДАКОВИЋ
 • судија СНЕЖАНА СТАНОЈЕВИЋ МАРКОВИЋ

У одељењима је распоређено 4 судија:

 • У одељењу у Алибунару један судија, МИРЈАНА КЕРКЕЗ
 • У одељењу у Ковачици један судија, АННА ФИЗЕШАН
 • У одељењу у Ковину двоје судија, СЛОБОДАН ШУРЈАНАЦ и судија ЉИЉАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ,
 • У одељењу у Опову

 

Судско особље чине:

 

Секретар Суда: ИВАНА ПЕТКОВИЋ ТОПАЛОВИЋ

Судијски помоћници : ЉИЉАНА ГАЈИЋ и ГОРДАНА НИКОЛИЋ
Управитељ писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.
Шеф финансијске службе је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА.
Административно технички секретар Суда је АВРАМОВИЋ ВАЛЕНТИНА.
 • СНЕЖАНА ПРАЖИЋ
 • БИЉАНА ТОПАЛОВИЋ
 • ЗОРИЦА ТУФЕГЏИЋ
 • ВЕСНА БРЗОВАН
 • САЊА ЛЕПЕДАТ
 • СТАНИСАВЉЕВИЋ ГОРДАНА
 • ИВАНОВИЋ ОЛИВЕРА
 • ЗВЕЗДАНА ЈОВАНОВИЋ
 • РАДА ЋИРКОВИЋ
 • БОЈАНА ГОЈКОВИЋ
 • ЖЕЉКО МИТРОВИЋ
 • НАТАША ИЛИЋ
 • ЈЕЛЕНА ПАНДУРОВ
 • НЕДЕЉОВ ОЛГИЦА
 • МИЛИЈАНА ВУЧЕТИЋ
 • МАРИНЕЛА СТОЈМЕНОВИЋ
 • МАРКО ВРБА
 • ФИЛИП КАРИН
 • НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
 • ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ
 • МАЈА ЂАН
 • СРБУ АНА
 • ДРАГАНА КРСТИЋ
 • ДРАГОМИРОВИЋ ИВАНКА
 • ЗБИЉИЋ ДРАГАНА
 • КОВАЧЕВИЋ НАТАША

 

Са наведеним судијама, у седишту Суда, и у одељењима, раде и записничари:

за поступање у седишту Суда:

 • ТАМАРА МАРИЛОВИЋ (10)
 • ЈЕЛЕНА ПЛЕЈИЋ (12)
 • САНДРА СИМУНОВСКИ (13)
 • БИЉАНА ГАГИЋ (16)
 • ВЕСНА ИЛИЈЕВ (18)
 • БРАНИСЛАВА СТОЈАНОВИЋ (25)
 • СНЕЖАНА КОРОЛИЈА (26)
 • ЈАДРАНКА ЈОВИЧИЋ (27)
 • БИЉАНА СТЕФАНОВИЋ
 • ВЕСНА ПЕТРОВИЋ

за поступање у одељењу Суда у Алибунару:

 • АНА МИЛОШЕВИЋ (11)

за поступање у одељењу Суда у Ковачици:

 • ЛИДИЈА ТЕКИЈАШКИ (22)

за поступање у одељењу Суда у Ковину:

 • ДОРИНА ШАРАЦ (20)
 • АНИТА СТАНКОВИЋ (24)

за поступање у одељењу Суда у Опову:

 • ДРАГАНА ЈОЦИЋ

 

Судско особље чине судијски помоћници, државни службеници и намештеници, запослени на административним, техничким рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Број судског особља одређује Председник Суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду, у складу са кадровским планом. Мерила за одређивање броја судског особља утврђује Министар надлежан за послове правосуђа.

 

 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.