одабери језик: 

Радно време суда

 

Радно време је одређено од стране председника Врховног касационог суда Србије од 07,30 до 15,30 часова.

 

Радно време у седишту Суда у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, је сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

 

Радно време Писарнице у седишту Суда у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, је сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

 

Радно време у одељењима Суда је сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

 

У дане и време када суд не ради у приправности су судије и судско особље за спровођење радњи које се по одредбама Закона о прекршајима сматрају хитним, према посебном распореду који благовремено одреди Председник суда, дежурство се обавља 24 часа дневно.

 
© 2023 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.