odaberi jezik: 

Informator o raduInformator o radu Prekršajnog suda predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnostima, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Prekršajnog suda u Pančevu, kao i podatke od zančaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja u skaldu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.Za tačnost i potpunost podataka u informatoru pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je  Predsednik suda u Pančevu, sudija Ljiljana Košutić.Informator će redovno biti ažuriran unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža.

 

Informator o radu možete preuzeti ovde 

 

Godišnji plan i raspodela poslova za 2018.godinu

 

Izmena i dopuna godišnjeg plana raspodele poslova za 2018.godinu

 

 
© 2019 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.