odaberi jezik: 

Sudska uprava

 

Rad sudske uprave uređuje se sudskim poslovnikom.Sudsku upravu čine poslovi koji služe vršenju sudske vlasti pre svega uređivanje unutrašnjeg poslovanja u Sudu, vođеnje statistika i vođenje izveštaja, finansijsko i materijalno poslovanje Suda.Poslovima Sudske uprave rukovodi predsednika Suda LJILJANA KOŠUTIĆ, а nju čine:

Sekretar Suda - IVANA PETKOVIĆ TOPALOVIĆ,

Po ovlašćenju predsednika Suda obavlja poslove upravitelja pisarnice - STOJMENOVIĆ VERA.

Administrativno tehnički sekretar suda - VALENTINA AVRAMOVIĆ.


 
© 2021 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.