odaberi jezik: 

Sudska praksa

 

sudska praksa

 

Sudskom praksom zadužen је sudijа Radovan Petrović.

 

Sudska praksa će se starati o jedinstvenoj primeni prava razmatrati primenu zakona i drugih propisa, voditi opšti registar pravnih shvatanja, koja su od značaja za sudsku praksu, ujednačavati pravna shvatanja.

 

Sudskom praksom rukovodi sudija Radovan Petrović.

 

 

 

 

 
© 2021 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.