одабери језик: 

Пријем странака и писмена

 

састанак

Странке и њихове пуномоћнике прима  председник Суда судија ЉИЉАНА КОШУТИЋ, а у њеном одсудству, први заменик  председника Суда судија ГОРИЦА СЕКУЛИЋ, средом, у времену од 13,00 до 15,00 часова, а у случају спречености или одсутности председника Суда и првог заменика председника Суда, други заменик председника Суда судија СЛОБОДАН ШУРЈАНАЦ.

 

Сва писмена која се непосредно предају Суду предају се сваког радног дана у времену од 08,00 до 18,00 часова, у седишту Суда Панчево, ул. Стевана Шупљикца бр. бб, I спрат, соба бр. 1- Извршна писарница.

 

 

Сва писмена која се непосредно предају у одељењима Суда предају се сваког радног дана у времену од 07,30 до 15,30 часова.

 
© 2019 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.