odaberi jezik: 

Organizaciona struktura

Sedište Prekršajnog suda u Pančevu, nalazi se u ul. Stevana Šupljikca 33.

Površina zgrade je 980m2, i ona je u vlasništvu Prekršajnog suda u Pančevu. U sedištu Suda nalazi se sudska uprava, sudska pisarnica, računovodstvo, arhiva, sudijske kancelarije koje služe kao sudnice i druge prateće službe.
Broj telefona u sedištu Suda je 013/215-63-60
e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Odeljenja Prekršajnog suda su u Alibunaru, Kovačici, Kovinu i Opovu, sa oznakama:

 • I Alibunar
 • II Kovačica
 • III Kovin
 • IV Opovo

Odeljenje Prekršajnog suda u Alibunaru, smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Pančevu, Odeljenje Alibunar,  Ul. Trg Slobode br. 14, kontakt telefon 013/641-265.

Odeljenje Prekršajnog suda u Kovačici, smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Pančevu, Odeljenje Kovačica, Ul.Maršala Tita br. 52, kontakt telefon 013/661-114.

Odeljenje Prekršajnog suda u Kovinu , smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Smederevu, Odeljenje Kovin, Ul. Cara Lazara br. 83, kontakt telefon 013/741-303.

Odeljenje Prekršajnog suda u Opovu, koristi prostor oko 100 km2, Ul. Ribarska 11, kontakt telefon 013/681-208.

Predsednik suda je sudija DRAŠKO PETROVIĆ.

Godišnjim rasporedom poslova za zamenika Predsednika suda, određena je sudija GORDANA VUČETIĆ, kao prvi zamenik koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Sudija RADOVAN PETROVIĆ određen  je kao drugi zamenik koji zamenjuje predsednika suda i prvog zamenika u slučaju njihove sprečenosti ili odsutnosti.

Sudije koje zamenjuju predsednika suda imaju pravo i obavezu da preduzimaju sve poslove iz delokruga rada predsednika suda, a posebno da se staraju o prioritetnom rešavanju predmeta, i u hitnim slučajevima odlučuju o podnetim zahtevima za izuzeće pojedinih sudija, a ne mogu obavljati samo one poslove koji im se saglasno čl. 45 st. 4 Sudskog poslovnika, ne mogu poveriti.

Sudskom praksom rukovodi sudija  LJILJANA SIMONOVIĆ, koji će se starati o jedinstvenoj primeni prava, razmatrati primenu zakona i drugih propisa, voditi opšti registar pravnih shvatanja,koja su od značaja za sudsku praksu, ujednačavati pravna shvatanja.

Portparol suda je sudija Sandra Medaković, kontakt telefon 065/90 400 16.

Lice ovlašćeno da postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama  od javnog značaja je sekretar Suda Ivana Petković Topalović, kontakt telefon 062/80 400 59.


U Prekršajnom sudu radi ukupno 14 sudija.

U sedištu suda raspoređeno je 10 sudija:

 • sudija RADOVAN PETROVIĆ
 • sudija ANDRIJANA ŽIVKOVIĆ
 • sudija DRAGANA VOJVODIČAN
 • sudija LJILJANA SIMONOVIĆ
 • sudija GORDANA VUČETIĆ
 • sudija DRAŠKO PETROVIĆ
 • sudija MAJA ŠORMAZ
 • sudija ALEKSANDRA VASIĆ
 • sudija SANDRA MEDAKOVIĆ
 • sudija SNEŽANA STANOJEVIĆ MARKOVIĆ

U odeljenjima je raspoređeno 4 sudija:

 • U odeljenju u Alibunaru jedan sudija, MIRJANA KERKEZ
 • U odeljenju u Kovačici jedan sudija, ANNA FIZEŠAN
 • U odeljenju u Kovinu dvoje sudija, SLOBODAN ŠURJANAC i sudija LJILJANA VUKOSAVLJEVIĆ,
 • U odeljenju u Opovu

 

Sudsko osoblje čine:

 

Sekretar Suda: IVANA PETKOVIĆ TOPALOVIĆ

Sudijski pomoćnici : LJILJANA GAJIĆ i GORDANA NIKOLIĆ
Upravitelj pisarnice -  STOJMENOVIĆ VERA.
Šef finansijske službe je PETROVIĆ SLAĐANA.
Administrativno tehnički sekretar Suda je AVRAMOVIĆ VALENTINA.
 • SNEŽANA PRAŽIĆ
 • BILJANA TOPALOVIĆ
 • ZORICA TUFEGDŽIĆ
 • VESNA BRZOVAN
 • SANJA LEPEDAT
 • STANISAVLJEVIĆ GORDANA
 • IVANOVIĆ OLIVERA
 • ZVEZDANA JOVANOVIĆ
 • RADA ĆIRKOVIĆ
 • BOJANA GOJKOVIĆ
 • ŽELJKO MITROVIĆ
 • NATAŠA ILIĆ
 • JELENA PANDUROV
 • NEDELJOV OLGICA
 • MILIJANA VUČETIĆ
 • MARINELA STOJMENOVIĆ
 • MARKO VRBA
 • FILIP KARIN
 • NIKOLA PAVLOVIĆ
 • VLADIMIR PAVLOVIĆ
 • MAJA ĐAN
 • SRBU ANA
 • DRAGANA KRSTIĆ
 • DRAGOMIROVIĆ IVANKA
 • ZBILJIĆ DRAGANA
 • KOVAČEVIĆ NATAŠA

 

Sa navedenim sudijama, u sedištu Suda, i u odeljenjima, rade i zapisničari:

za postupanje u sedištu Suda:

 • TAMARA MARILOVIĆ (10)
 • JELENA PLEJIĆ (12)
 • SANDRA SIMUNOVSKI (13)
 • BILJANA GAGIĆ (16)
 • VESNA ILIJEV (18)
 • BRANISLAVA STOJANOVIĆ (25)
 • SNEŽANA KOROLIJA (26)
 • JADRANKA JOVIČIĆ (27)
 • BILJANA STEFANOVIĆ
 • VESNA PETROVIĆ

za postupanje u odeljenju Suda u Alibunaru:

 • ANA MILOŠEVIĆ (11)

za postupanje u odeljenju Suda u Kovačici:

 • LIDIJA TEKIJAŠKI (22)

za postupanje u odeljenju Suda u Kovinu:

 • DORINA ŠARAC (20)
 • ANITA STANKOVIĆ (24)

za postupanje u odeljenju Suda u Opovu:

 • DRAGANA JOCIĆ

 

Sudsko osoblje čine sudijski pomoćnici, državni službenici i nameštenici, zaposleni na administrativnim, tehničkim računovodstvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

Broj sudskog osoblja određuje Predsednik Suda aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Sudu, u skladu sa kadrovskim planom. Merila za određivanje broja sudskog osoblja utvrđuje Ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.