odaberi jezik: 

Organizaciona struktura

Sedište Prekršajnog suda u Pančevu, nalazi se u ul. Stevana Šupljikca bb.

Površina zgrade je 980m2i ona je u vlasništvu Prekršajnog suda u Pančevu. U sedištu Suda nalazi se sudska uprava, sudska pisarnica, računovodstvo, arhiva, sudijske kancelarije koje služe kao sudnice i druge prаteće službe.
Broj telefona u sedištu Suda je 013/215-63-60
faks 013/352-073

 

e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Odeljenja Prekršajnog suda su u Alibunaru, Kovačica, Kovinu i Opovu, sa oznakama:

 • I Alibunar
 • II Kovačica
 • III Kovin
 • IV Opovo

Odeljenje Prekršajnog suda u Alibunaru, smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Pančevu, Odeljenje Alibunar, ul. Trg Slobode br. 14, kontakt telelefon 013/641-265.

Odeljenje Prekršajnog suda u Kovačici, smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Pančevu, Odeljenje Kovačica, ul. Maršala Tita br. 52, kontakt telefon 013/661-114.

Odeljenje Prekršajnog suda u Kovinu , smešteno je u zgradi Osnovnog suda u Smederevu, Odeljenje Kovim, ul. Cara Lazara br. 83, kontakt telefon 013/741-303.

Odeljnje Prekršajnog suda u Opovu,koristi prostor oko 100 km2, Ul. Ribarska br.11, kontakt telefon 013/681-208.

Predsednik suda je sudija LJILJANA KOŠUTIĆ.

Godišnjim rasporedom  poslova za zamenika Predsednika suda određena je sudija GORICA SEKULIĆ, kao prvi zamenik koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Sudija SLOBODAN ŠURJANAC određen je kao drugi zamenik koji zamenjuje predsednika suda i prvog zamenika u slučaju njihove sprečenosti ili odsutnosti.

Sudije koje zamenjuju predsednika suda imaju pravo i obavezu da preduzimaju sve poslove iz delokruga radi predsednika suda, a posebno da se staraju o prioritetnom rešavanju predmeta, i u hitnim slučajevima odlučuju o podnetim zahtevima za izuzeće pojedinih sudija, a ne mogu obavljati samo one poslove koji im se saglasno čl. 45 st. 4 Sudskog poslovnika, ne mogu poveriti.

Sudskom praksom rukovodi sudija RADOVAN PETROVIĆ, koji će se starati o jedinstvenoj primeni prava, razmatrati primenu Zakona i drugih propisa, voditi opšti registar pravnih shvatanja, koja su od značaja za sudsku praksu, ujednačavati pravna shvatanja.

Portparol suda je sudija Sandra Medaković, kontakt telefon 065/90 400 16.

Lice ovlašćeno da postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je sekretar Suda Ivana Petković Topalović, kontakt telefon 062/80 400 59.

U Prekršajnom sudu radi ukupno 17 sudija.

U sedištu suda raspoređeno je 12 sudija:

 • sudija JOVANKA BABIĆ BLAGOJEVIĆ
 • sudija RADOVAN PETROVIĆ
 • sudija DRAGANA VOJVODIČAN
 • sudija BILJANA PANOVSKI
 • sudija GORICA SEKULIĆ
 • sudija LJILJANA SIMONOVIĆ
 • sudija LJILJANA KOŠUTIĆ
 • sudija GORDANA VUČETIĆ
 • sudija DRAŠKO PETROVIĆ
 • sudija SLOBODAN ŠURJANAC
 • sudija ALEKSANDRA VASIĆ
 • sudija SANDRA MEDAKOVIĆ

U odeljenjima je raspoređeno 5 sudija:

 • U odeljenju u Alibunaru jedan sudija, BRANISLAVA TODOROV
 • U odeljenju u Kovačici jedan sudija, ANNA FIZEŠAN
 • U odeljenju u Kovinu dvoje sudija, MIRJANA STOJANOV i LJILJANA VUKOSAVLJEVIĆ,
 • U odeljenju u Opovu jedan sudija,LJILJANA UGRINOV DEČOV

 

Sudsko osoblje čine:

Sekretar Suda: Ivana Petković

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika : LJILJANA GAJIĆ i ALEKSANDRA VASILJEVIĆ
Upravitelj pisarnice - STOJMENOVIĆ VERA.
Šef finansijske službe jе PETROVIĆ SLAĐANA.
Administrativno tehnnički sekretar Suda je AVRAMOVIĆ VALENTINA.

Tehničar za IT podršku KOVAČEVIĆ D. NIKOLA.
 • IVANOVIĆ OLIVERA
 • NEDELJOV OLGICA
 • ZBILJIĆ DRAGANA
 • DRAGAN LAZAREVIĆ
 • BEČENJAK FELIĆIJA
 • STANISAVLJEVIĆ GORDANA
 • TOPALOVIĆ BILJANA
 • LEPEDAT SANJA
 • BRZOVAN VESNA
 • KRSTIĆ DRAGANA
 • PANDUROV JELENA
 • DRAGOMIROVIĆ IVANKA
 • SRBU ANA
 • KOVAČEVIĆ NATAŠA
 • ĆIRKOVIĆ RADA
 • GOJKOVIĆ BOJANA
 • BABIĆ LJILJANA
 • NEDELJKOV DRAGAN
 • STOILKOVIĆ OLGICA
 • ZVEZDANA JOVANOVIĆ
 • SNEŽANA PRAŽIĆ
 • GORDANA NIKOLIĆ
 • MAJA ĐAN

 

Sa navedenim sudijama u sedištu Suda i u odeljenjima, rade i zapisničari:

za postupanje u sedištu Suda:

 • JELENA PLEJIĆ  (11)
 • BILJANA GAGIĆ (16)
 • VESNA ILIJEV (18)
 • RADMILA GOJKOVIĆ (13)
 • NATAŠA ILIĆ (15)
 • TAMARA MARILOVIĆ (10)
 • VEZNA PETROVIĆ (14)
 • DANIJELA BOGDANOVIĆ (17)
 • IVANA JEVTIĆ (19)
 • JADRANKA JOVIČIĆ (27)
 • BILJANA STEFANOVIĆ (26)
 • IVANA MIKSAT (20)

za postupanje u odeljenju Suda u Alibunaru:

 • ANA MILOŠVEIĆ (23)

za postupanje u odeljenju Suda u Kovačici:

 • LIDIJA TEKIJAŠKI (22)

za postupanje u odeljenju Suda u Kovinu:

 • ANITA STANKOVIĆ (24)
 • DORINA ŠARAC (25)

za postupanje u odeljenju Suda u Opovu:

 • DRAGANA JOCIĆ (21)

 

Sudsko osoblje čine sudijski pomoćnici, državni službenici i nameštenici, zaposleni na administrativnim,tehničkim računovodstvenim, informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

Broj sudskog osoblja određuje Predsednik Suda aktom o unutrašnjem uređenu i sistematizaciji radnih mesta u Sudu, u skladu sa kadrovskim planom.
Merila za određivanje broja sudskog osoblja utvrđuje Ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

 

 
© 2021 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.