одабери језик: 

Организациона структура

Седиште Прекршајног суда у Панчеву, налази се у ул. Стевана Шупљикца бб.

Површина зграде је 980m2, и она је у власништву Прекршајног суда у Панчеву. У седишту Суда налази се судска управа, судска писарница, рачуноводство, архива, судијске канцеларије које служе као суднице и друге пратеће службе.
Број телефона у седишту Суда је 013/215-63-60
факс 013/352-073

 

e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одељeња Прекршајног суда су у Алибунару, Ковачици, Ковину и Опову, са ознакама:

 • I Алибунар
 • II Ковачица
 • III Ковин
 • IV Опово

Одељење Прекршајног суда у Алибунару, смештено је у згради Основног суда у Панчеву, Одељење Алибунар,  Ул. Трг Слободе бр. 14, контакт телефон 013/641-265.

Одељење Прекршајног суда у Ковачици, смештено је у згради Основног суда у Панчеву, Одељење Ковачица, Ул.Маршала Тита бр. 52, контакт телефон 013/661-114.

Одељење Прекршајног суда у Ковину , смештено је у згради Основног суда у Смедереву, Одељење Ковин, Ул. Цара Лазара бр. 83, контакт телефон 013/741-303.

Одељење Прекршајног суда у Опову, користи простор око 100 км2, Ул. Рибарска 11, контакт телефон 013/681-208.

Председник суда је судија ЉИЉАНА КОШУТИЋ.

Годишњим распоредом послова за заменика Председника суда, одређена је судија ГОРИЦА СЕКУЛИЋ, као први заменик који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Судија СЛОБОДАН ШУРЈАНАЦ одређен  је као други заменик који замењује председника суда и првог заменика у случају њихове спречености или одсутности.

Судије које замењују председника суда имају право и обавезу да предузимају све послове из делокруга рада председника суда, а посебно да се старају о приоритетном решавању предмета, и у хитним случајевима одлучују о поднетим захтевима за изузеће појединих судија, а не могу обављати само оне послове који им се сагласно чл. 45 ст. 4 Судског пословника, не могу поверити.

Судском праксом руководи судија  РАДОВАН ПЕТРОВИЋ, који ће се старати о јединственој примени права, разматрати примену закона и других прописа, водити општи регистар правних схватања,која су од значаја за судску праксу, уједначавати правна схватања.

Портпарол суда је судија Сандра Медаковић, контакт телефон 065/90 400 16.

Лице овлашћено да поступа по захтевима за слободан приступ информацијамa  од јавног значаја је секретар Суда Ивана Петковић Топаловић, контакт телефон 062/80 400 59.

У Прекршајном суду ради укупно 17 судија.

У седишту суда распоређено је 13 судија:

 • судија ЈОВАНКА БЛАГОЈЕВИЋ БАБИЋ
 • судија ДРАГАНА ВОЈВОДИЧАН
 • судија БИЉАНА ПАНОВСКИ
 • судија ГОРИЦА СЕКУЛИЋ
 • судија ЉИЉАНА СИМОНОВИЋ
 • судија ЉИЉАНА КОШУТИЋ
 • судија ГОРДАНА ВУЧЕТИЋ
 • судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ
 • судија РАДОВАН ПЕТРОВИЋ
 • судија АЛЕКСАНДРА ВАСИЋ
 • судија САНДРА МЕДАКОВИЋ
 • судија АНА БУТУЛИЈА
 • судија МАЈА БИЉИЋ

У одељењима је распоређено 5 судија:

 • У одељењу у Алибунару двоје судија РАДОВАН ПЕТРОВИЋ и судија ДРАШКО ПЕТРОВИЋ
 • У одељењу у Ковачици један судија, АННА ФИЗЕШАН
 • У одељењу у Ковину двоје судија, СЛОБОДАН ШУРЈАНАЦ и судија ЉИЉАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ,
 • У одељењу у Опову један судија, ЉИЉАНА УГРИНОВ ДЕЧОВ

 

Судско особље чине:

 

Секретар Суда: ГОРДАНА НИКОЛИЋ

Судијски помоћници : ЉИЉАНА ГАЈИЋ и MИРЈАНА КЕРКЕЗ
Управитељ писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.
Шеф финансијске службе је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА.
Административно технички секретар Суда је АВРАМОВИЋ ВАЛЕНТИНА.

Техничар за ИТ подршку СПИРИДОНОВ НЕМАЊА.


 • ИВАНОВИЋ ОЛИВЕРА
 • НЕДЕЉОВ ОЛГИЦА
 • ЗБИЉИЋ ДРАГАНА
 • БЕЧЕЊАК ФЕЛИЋИЈА
 • СТАНИСАВЉЕВИЋ ГОРДАНА
 • ТОПАЛОВИЋ БИЉАНА
 • ЛЕПЕДАТ САЊА
 • БРЗОВАН ВЕСНА
 • ПАНДУРОВ ЈЕЛЕНА
 • ДРАГОМИРОВИЋ ИВАНКА
 • СРБУ АНА
 • КОВАЧЕВИЋ НАТАША
 • ЋИРКОВИЋ РАДА
 • ГОЈКОВИЋ БОЈАНА
 • БАБИЋ ЉИЉАНА
 • НЕДЕЉКОВ ДРАГАН
 • СТОИЛКОВИЋ ОЛГИЦА
 • ЗВЕЗДАНА ЈОВАНОВИЋ
 • ДРАГАНА КРСТИЋ
 • СНЕЖАНА ПРАЖИЋ
 • МАЈА ЂАН

 

Са наведеним судијама, у седишту Суда, и у одељењима, раде и записничари:

за поступање у седишту Суда:

 • БИЉАНА ГАГИЋ (16)
 • ВЕСНА ИЛИЈЕВ (18)
 • РАДМИЛА ГОЈКОВИЋ (13)
 • НАТАША ИЛИЋ (15)
 • ТАМАРА МАРИЛОВИЋ (10)
 • ВЕСНА ПЕТРОВИЋ (14)
 • ДАНИЈЕЛА БОГДАНОВИЋ (17)
 • ЈЕЛЕНА ПЛЕЈИЋ (11)
 • ИВАНА ЈЕВТИЋ (19)
 • ЈАДРАНКА ЈОВИЧИЋ (27)
 • БИЉАНА СТЕФАНОВИЋ (26)

за поступање у одељењу Суда у Алибунару:

 • АНА МИЛОШЕВИЋ (21)

за поступање у одељењу Суда у Ковачици:

 • ЛИДИЈА ТЕКИЈАШКИ (22)

за поступање у одељењу Суда у Ковину:

 • АНИТА СТАНКОВИЋ (23)
 • ДОРИНА ШАРАЦ (24)

за поступање у одељењу Суда у Опову:

 • ДРАГАНА ЈОЦИЋ (25)

 

Судско особље чине судијски помоћници, државни службеници и намештеници, запослени на административним, техничким рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Број судског особља одређује Председник Суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду, у складу са кадровским планом. Мерила за одређивање броја судског особља утврђује Министар надлежан за послове правосуђа.

 

 
© 2019 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.