одабери језик: 

Судско особље

Судско особље чине судијски помоћници, судијски приправници и државни службеници и намештеници, запослени на административним, техничким рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Број судског особља одређује Председник Суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду, у складу са кадровским планом.

Мерила за одређивање броја судског особља утврђује Министар надлежан за послове правосуђа.

Судско особље Прекршајног суда у Панчеву чине:

 

Судско особље

 • Секретар суда је ИВАНА ПЕТКОВИЋ.
 • Судијски помоћници у звању самосталног саветника: ЉИЉАНА ГАЈИЋ и АЛЕКСАНДРА ВАСИЉЕВИЋ
 • Управитељ судске писарнице -  СТОЈМЕНОВИЋ ВЕРА.
 • Шеф финансијске службе је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА.
 • Административно технички секретар Суда је АВРАМОВИЋ ВАЛЕНТИНА.
 • Техничар за ИТ подршку СПИРИДОНОВ НЕМАЊА.

 

 • НЕДЕЉКОВ ДРАГАН
 • ПРАЖИЋ СНЕЖАНА
 • ИВАНОВИЋ ОЛИВЕРА
 • НЕДЕЉОВ ОЛГИЦА
 • ЗБИЉИЋ ДРАГАНА
 • БЕЧЕЊАК ФЕЛИЋИЈА
 • СТАНИСАВЉЕВИЋ ГОРДАНА
 • ТОПАЛОВИЋ БИЉАНА
 • ЛЕПЕДАТ САЊА
 • БРЗОВАН ВЕСНА
 • КРСТИЋ ДРАГАНА
 • ПАНДУРОВ ЈЕЛЕНА
 • ДРАГОМИРОВИЋ ИВАНКА
 • СРБУ АНА
 • КОВАЧЕВИЋ НАТАША
 • ЋИРКОВИЋ РАДА
 • ГОЈКОВИЋ БОЈАНА
 • БАБИЋ ЉИЉАНА
 • ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАН
 • СТОИЛКОВИЋ ОЛГИЦА
 • ЗВЕЗДАНА ЈОВАНОВИЋ
 • ГОРДАНА НИКОЛИЋ

Записничари

за поступање у седишту Суда:

 • ЈЕЛЕНА ПЛЕЈИЋ (11)
 • ВЕСНА ИЛИЈЕВ (18)
 • РАДМИЛА ГОЈКОВИЋ (13)
 • НАТАША ИЛИЋ (15)
 • ТАМАРА МАРИЛОВИЋ (10)
 • ВЕСНА ПЕТРОВИЋ (14)
 • ДАНИЈЕЛА БОГДАНОВИЋ (17)
 • БИЉАНА ГАГИЋ (16)
 • ИВАНА ЈЕВТИЋ (19)
 • ЈАДРАНКА ЈОВИЧИЋ (27)
 • БИЉАНА СТЕФАНОВИЋ (26)
 • ИВАНА МИКСАТ (20)

за поступање у одељењу Суда у Алибунару:

 • АНА МИЛОШЕВИЋ (21)

за поступање у одељењу Суда у Ковачици:

 • ЛИДИЈА ТЕКИЈАШКИ (22)

за поступање у одељењу Суда у Ковину:

 • АНИТА СТАНКОВИЋ (23)
 • ДОРИНА ШАРАЦ (24)

за поступање у одељењу Суда у Опову:

 • ДРАГАНА ЈОЦИЋ (25)
 
© 2019 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.